Softvérové úpravy

UPRAVTE SVOJE VOZIDLO DO DOKONALOSTI
Softvérové úpravy:
AdBlue off
Ponúkame kompletné riešenie pri problémoch s AdBlue. Vďaka našim softvérovým úpravám dokážeme vyriešiť všetky problémy s týmto systémom.
EGR off (ventil recirkulácie výfukových plynov)
Ide o elektronicky ovládaný ventil, ktorý prepúšťa časti výfukových plynov späť do motora. Pri problémoch s výfukovými plynmi tzv. EGR ventil Vám vieme poskytnúť efektívne riešenie na ich odstránenie.

Výhody deaktivácie EGR ventilu: zníženie spotreby, lepšie spaľovanie, predĺženie životnosti turba, lepší jazdný komfort, zníženie záťaže motora a i.

DPF off / FAP off (filter pevných častíc)
Ide o filter pevných častíc, ktorý je spolu s katalizátorom umiestnený vo výfukovom systéme. Vieme zistiť funkčnosť DPF filtra a jeho skutočnú relevantnosť riadiacej jednotky motora tak, aby nevypisovala závady spojené s filtrom pevných častíc aj pri nefunkčnosti DPF/FAP filtra.
DTC off (vypnutie chybových kódov)
Auto sa nespráva podľa Vašich predstáv a žiadna kontrolka nesvieti? S veľkou pravdepodobnosťou ide o vypnuté sekvencie DTC kódov v riadiacej jednotke. Sú to zakázané chyby, ktoré Vám vozidlo nezobrazuje. Vieme Vám softvér detailne skontrolovať a zistiť všetky závady, ktoré sú inak neodhaliteľné. Alebo naopak, ak máte problém s chybovým kódom kvôli ktorému svieti kontrolka motora, vieme natrvalo odstrániť DTC kód z riadiacej jednotky motora.
Lambda off
Lambda sonda sníma prítomnosť vzduchu vo výfukových plynoch. Po jej kontrole a deaktivácií Vám prestane zobrazovať chybovú hlášku na prístrojovom panely.
Vírivé klapky
Vírivé klapky môžu byť problematické. Existujú dva typy riešenia tohto problému. Prvým finančne náročnejším je ich výmena za nové klapky. Druhým menej finančne náročným, ale spoľahlivým riešením je ich odstránenie. Ich odstránenie je bezpečné a nemá vplyv na chod motora.
Crash data (reaktivácia airbagovej jednotky)
V prípade nehody Vám riadiaca jednotka zaznamená chybu „Crach data“ do riadiacej jednotky a tým sa stáva i nefunkčnou.  Náš systém Vám dokáže poškodenú jednotku vyresetovať a správne nastaviť pre ďalšie použitie.
Immo off
Poskytujeme deaktiváciu elektronických zariadení, ktoré sú zabudované v každom aute. Ide o veľmi žiadanú službu najmä pri vozidlách, kde nie je možné imobilizér opraviť alebo je jeho oprava príliš nákladná.
Popcorn limiter
Obmedzovač popcorn nemá vplyv na výkon. Je to funkcia, ktorá sa dá nastaviť počas úpravy SW, tak aby sa zmenil zvuk motora pri dosiahnutí obmedzovača otáčok.
Klonovanie jednotiek
Ponúkame Vám kopírovanie pôvodných dát z poškodenej ECU- riadiacej jednotky motora do novej ECU a tým zaručiť 100% funkčnosť.  Vytvorená kópia bude obsahovať rovnaké softvérové parametre ako originál, ktoré Vám umožnia správne prispôsobenie riadiacej jednotky na mieru k jednotlivým systémom a funkciám Vášho vozidla.
Kódovanie jednotiek
Riadiaca jednotka je ako malý počítač, ktorý riadi chod motora. Pri výmene riadiacej jednotky ju vieme správne nakonfigurovať k vozidlu a tým zaručiť jej správnu funkčnosť.
Programovanie kľúčov
V prípade straty alebo odcudzenia kľúčov Vám vieme správne naprogramovať  nové náhradné kľúče, diaľkové ovládanie a immo chip proti odcudzeniu.
Start/Stop off
Ste nespokojný a otravuje Vás start/stop systém? Využite úpravu, vypnutie start/stop systému bez zásahu do elektrickej časti vozidla.
Odblok obrazu za jazdy
Táto úprava Vám umožní sledovanie videa aj počas jazdy a pri vyššej rýchlosti ako je obmedzená výrobcom.
Odkódovanie autorádia
Vďaka nášmu profesionálnemu vybaveniu Vám vieme pomôcť v prípade zabudnutia alebo stratenia kódu autorádia a navigácie. Zistenie kódu môže trvať pár minút niekedy však aj niekoľko hodín.
Úprava teplých štartov
Ide o problém spôsobený opotrebovaním motora, ktorý už nedosahuje dostatočné štartovacie otáčky. Softvér je už od výroby zámerne nastavený tak, aby pri zohriatom motore vstrekovalo palivo vo vyšších otáčkach ako pri studenom motore.

Profesionálnou úpravou Vám nastavíme otáčky, pri ktorých sa vstrekuje palivo pri zohriatom motore. Toto riešenie je trvalé.

Optimalizácia DSG prevodovky
Úprava umožňuje nastaviť radenie automatickej DSG prevodovky tak, aby nepracovala v nízkych otáčkach a tým nespôsobovala stŕpanie vozidla  a nadmerne opotrebovanie motora a prevodovky.

Taktiež je možné softvérovo upraviť limitery prevodovky:

– Launch control
– obmedzovač otáčok
– obmedzovač krútiaceho momentu
– správne načasovanie radenia

loading